732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Ważne dla kierowców

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów informuje, że na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl po podaniu numeru PESEL oraz imienia i nazwiska istnieje możliwość sprawdzenia czy dokument prawa jazdy jest gotowy do odbioru. Na stronie inernetowej www.pojazd.pwpw.pl można uzyskać informacje dotyczącą odbioru dowodu rejestracyjengo, po podaniu numeru rejestracyjnego i ostatnich 5 znaków nadwozia.