733 (342) 2005-12-01 - 2005-12-07

Liderzy w szkole

W dniach 2–3 grudnia 2005r. odbędzie się w Gdyni trzecia i ostatnia edycja szkolenia dla wychowawców i nauczycieli „Przedsiębiorczość w szkole, czyli jak wychować lidera”. Koszt szkolenia, wraz z materiałami i posiłkiem w sobotę: 35 złotych od osoby. Projekt "Przedsiębiorczość w szkole" jest dotowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Trenerzy Centrum Arrupe zaproponują na szkoleniu ciekawe metody przygotowujące uczniów do poruszania się na rynku pracy i podzielą się swoim doświadczeniem w wychowywaniu przyszłych liderów. Do udziału w zajęciach organizatorzy zapraszają także studentów kierunków nauczycielskich. Zgłoszenia prosimy kierować do: Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, 81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 35, tel./fax 058-661-65-82, e-mail: centrum@arrupe.org