733 (342) 2005-12-01 - 2005-12-07

Raport Straży Miejskiej

Od 20.09. do 25.11. 2005 r Straż Miejska w Gdyni skontrolowała 8350 gdyńskich posesji pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości stałych. 7900 posesji posiadało umowy na wywóz nieczystości stałych, 326 - to posesje opuszczone, place budów itp. W 124 przypadkach stwierdzono brak takich umów. Po ponownym pouczeniu Straż Miejska skierowała 4 wnioski o ukaranie grzywną do sądu grodzkiego. Za brak umowy może grozić grzywna w wysokości 1500 zł.