734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Grupa na problemy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni przy ul. Leszczynki 177 zaprasza do udziału w grupie terapeutyczno-rozwojowej osoby, którym brakuje satysfakcji w życiu osobistym, przeżywają kryzys, są niezadowolone z relacji z innymi, chcą lepiej zrozumieć siebie, poznać swoje możliwości i ograniczenia, otrzymać wsparcie od innych.
Nabór do grupy poprzedzony jest konsultacją z osobą prowadzącą, z którą należy umówić się telefonicznie pod nr 622 22 22. Spotkania grupy odbywać będą się w czwartki od 18.00 do 19.30, od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. w siedzibie OIK.