734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Jubileusze małżeńskie

9 grudnia 2005 r. Prezydent Gdyni kolejnym gdyńskim parom wręczy medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Wyróżnienia otrzymają: Nafalski Mieczysław i Krystyna, Lubiński Eugeniusz i Marianna, Szreder Alfons i Stefania, Ramisch Józef i Jadwiga, Niwiński Jerzy i Alina, Biały Eugeniusz i Helena, Biliński Leon i Urszula, Trzcionka Ernest i Urszula, Stasiak Józef i Adela, Hałas Zygmunt i Krystyna, Ciesielski Wiesław i Janina, Żur Zygmunt i Apolonia, Kierzek Karol i Brygida, Doering Alfons i Wiktoria, Gross Salomon i Barbara, Brandt Henryk i Irena, Grabkowski Leszek i Kazimiera, Chajewski Hubert i Zofia.
Uroczystość odbędzie się w USC w Gdyni, a jubilaci otrzymają albumy i kwiaty.

ikona