734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Nowa siedziba ZNP

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni
od 19 grudnia 2005r. zaprasza do nowej siedziby przy ulicy Poznańskiej 1-3.

ikona