734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Od praktyki do firmy - szansa 50-latków

„Od praktyki do firmy” to nazwa projektu finansowanego ze środków programu Phare 2003: Aktywne formy zwalczania bezrobocia - Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia.
Jego celem jest stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy województwa pomorskiego osób po 50 roku.
Program realizowany jest przez:
- Szkolenia dla 20 osób o tematyce: rozpoczynanie działalności gospodarczej, marketing, tworzenie biznesplanu, profesjonalna sprzedaż, zarządzanie przedsiębiorstwem, podstawy obsługi komputera, programy komputerowe przydatne w prowadzeniu firmy – Subiekt, Symfonia i Super Księga Podatkowa
- Pomoc w stworzeniu własnego pomysłu biznesowego – każda z zakwalifikowanych osób będzie indywidualnie pracować z doradcą zawodowym oraz doradcą biznesowym w celu stworzenia realnego pomysłu na biznes. Pomysł ten będzie opierał się o analizę doświadczenia zawodowego, predyspozycji zawodowych oraz analizę ekonomiczną możliwości beneficjenta oraz sytuacji rynkowej.
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla poszczególnych działalności – każda z zakwalifikowanych osób będzie odbywać indywidualne konsultacje z zakresu prawa, księgowości i prowadzenia biznesu z uwzględnieniem specyfiki małej przedsiębiorczości.
- Pomoc finansowa dla osób, które założą działalność gospodarczą w pierwszym półroczu prowadzenia działalności gospodarczej.
W projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które ukończyły 50 rok życia i są bezrobotne lub poszukujące pracy (nie pobierające świadczeń emerytalnych).
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób, które będą miały predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dobry pomysł na własną firmę, wykorzystujący zdobyte doświadczenie zawodowe.
Organizatorzy zakładają, że dzięki tym działaniom powstanie 15 dobrych, realnych biznesplanów. Pozostałe osoby, które zrezygnują z pomysłu bycia przedsiębiorcą, będą wyposażone w umiejętności, które pomogą w skutecznym poszukiwaniu pracy.
10 najlepszych biznesplanów otrzyma wsparcie w postaci refundacji kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Realizacja projektu rozpoczyna się w grudniu 2005 roku a kończy we wrześniu 2006. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które można pobrać w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 2 lub ze strony internetowej Fundacji www.fundacjagospodarcza.pl. Kontakt: Sylwia Krysa, tel: (058) 622 20 52 wew. 40, doradcy@fungo.com.pl

ikona