734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Podziękowania

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni składa podziękowania Gdańskiemu Wydawnictwu Oświatowemu oraz Zakładowi Produkcji Leków „Ziaja” Ltd za nieodpłatne przekazanie po 50 sztuk misiów - przytulanek przeznaczonych dla dzieci- ofiar wypadków w celu złagodzeniu stresu pourazowego.
***
Koordynator Irena Machnikowska z Z.S. Nr 11 w Gdyni dziękuje za pomoc i przekazanie nagród dla uczestników konkursu pt:”Bezpieczni w Ruchu Drogowym’’ następującym osobom: Stanisława Zielińska-Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Kazimierze Cegłowskiej, Franciszkowi Romanowiczowi-dyrektorowi PORD, Leszkowi Wieruszewskiemu-Instruktorowi Nauki Jazdy, Dyrekcji EC-Wybrzeże, rodzicom: Teresie Rogowskiej, Danucie Rejmanowskiej i Jolancie Grzędziszewskiej oraz Waldemarowi Elwart, Janowi Burakowskiemu, Ryszardowi Rosa, Krzysztofowi Gradolewskiemu, Zbigniewowi Ducha, Zbigniewowi Lenartowicz, Edmundowi Paczkowskiemu
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni oraz członkowie Klubu Turystyki Pieszej PTTK „Belfer” wraz z uczestnikami „I Gdyńskiego Turnieju Krajoznawczo -Turystyczno-Ekologicznego” o puchar Prezydenta Miasta Gdyni serdecznie dziękują:
Dyrekcji Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu – Orka w Gdyni, Kołu PTTK nr 3 Stoczni Marynarki Wojennej przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, Andrzejowi Krauze właścicielowi cukierni na Oksywiu, za pomoc i życzliwość podczas organizacji Turnieju, którego finał odbył się 5 listopada 2005 roku w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni.

ikona