734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Rola wolnego słowa

7 grudnia w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się sesja pt. "Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski". Organizatorami sesji byli: Miasto Gdynia, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich- Okręg Pomorski. Honorowy patronat nad wydarzeniem przyjęli Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek i Marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz.
Moderatorem sesji był redaktor Bronisław Wildstein.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały następujące tematy: Izabela Greczanik- Filipp - "Rola wolnego słowa w zniewolonym narodzie", Andrzej Drzycimski - "Czy dziennikarze wybrzeżowi wpłynęli na bieg historii?", prof. Kazimierz Nowosielski - "Podpunkt. Punkty Mówione i inne znaki stanu wojennego", Andrzej Fic - "Drukarnia pod ziemią', Justyna Skowronek - "Instytut Pamięci Narodowej - Analiza problemów literatury ulotnej wśród młodzieży akademickiej", Joanna Lewandowska - "Co pozostało z tamtych lat? Stan literatury drugiego obiegu i prasy podziemnej w zasobie archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność", Antoni Kakarenko "Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego", Wiesława Kwiatkowska- "Kawał Polski-humor czasów Solidarności".
Sesji towarzyszyła wystawa pamiątek i dokumentów, związanych z działalnością NSZZ Solidarność oraz rocznicą wydarzeń grudniowych, zaprezentowana w holu Urzędu Miasta Gdyni. Wystawa czynna będzie do końca grudnia br.

ikona