734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Szkolenia dla organizacji

W dniach 16-17 grudnia br. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 odbędzie się kolejne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania i rozliczania dotacji z Urzędu Miasta. Więcej informacji - tel. 621 80 98.

ikona