734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Zatrudnią...

Przedszkole Samorządowe Nr 19 w Gdyni,
ul. Harcerska 4 informuje, że od 2.01.2006r. można składać oferty na wolne stanowiska pracy:
- nauczyciela wychowania przedszkolnego – 1 etat,
- woźnej oddziałowej - 0,5 etatu
Oferty pracy można składać w sekretariacie przedszkola. Informacja telefoniczna- 622-12-42
***
Zespół Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego, Gdynia ul. Tetmajera 65, tel. 622-08-22 lub 622-26-24 zatrudni głównego księgowego.
Wskazana znajomość księgowości budżetowej /oświatowej/.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13, tel. 660-21-55 lub centrala 621-95-10 zatrudni od 2.01.2006 r. na stanowisku kierownika administracyjno-gospodarczego w wymiarze 0,75 etatu osobę spełniającą kryteria:
- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja - co najmniej 2-letni staż pracy, lub średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy,
- dobra znajomość prawa pracy, prawa oświatowego, prawa o zamówieniach publicznych,
- uprawnienia do pełnienia obowiązków służby BHP określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. /Dz.U. nr 246 poz. 2468/. Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka do dnia 22 grudnia 2005 roku.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13, tel. 660 21-55 lub centrala 621-95-10 zatrudni od 2.01.2006 r. na stanowisku głównego księgowego w wymiarze 0,75 etatu osobę spełniającą kryteria:
- obywatelstwo polskie, niekaralność za przestępstwo przeciw mieniu,
- wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub:
- średnia policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowości i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości,
1/ obsługa programu Finanse DDJ,
2/ prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych,
3/ obsługa programu do przetwarzania danych oświatowych / SIO/,
Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka do dnia 22 grudnia 2005 roku.

ikona