734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Zwierzęta w fotografii

I edycja konkursu fotograficznego pt. "Zwierzęta w mieście - bezdomność i opieka" zorganizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni została rozstrzygnięta. W konkursie wzięli udział uczestnicy z całej Polski, którym bliska jest opieka nad zwierzętami. Plon tegorocznego konkursu był niewspółmiernie większy niż pierwotne założenia organizatorów. W związku z tym jury, w skład, którego weszli graficy, fotoreporterzy, znawcy sztuki fotografii z prof. Witoldem Węgrzynem z ASP w Gdańsku, a także członkami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gdyni mieli sporo pracy podczas oceny prac konkursowych.
Wyniki są następujące:
I miejsce Małgorzata Korpikiewicz z Dąbrowy Górniczej, II miejsce Piotr Zatorski z Będzina,
III miejsce Jan Kruszewski z Gdańska. Wyróżnienie: Bartosz Jastal z Bytomia. Wyróżnienia honorowe: Katarzyna Klińska z Gdyni, Grzegorz Pataluch z Gdańska, Ula Sampołowska z Gdańska.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Prace te zostaną zaprezentowane na wystawie, zorganizowanej na terenie miasta Gdynia, na którą już teraz zapraszamy. O szczegółach poinformujemy jak tylko wszystko będzie "dopięte na ostatni guzik".
Zdjęcia są dostępne dla zainteresowanych w Schronisku "Ciapkowo" przy ul. Małokackiej 3 w Gdyni - tel. 622 25 52.