735 (344) 2005-12-15 - 2005-12-21

Nekrolog

6 grudnia 2005 r.
odszedł nasz Przyjaciel i Kolega

ś.p. Jerzy Rosiński

członek Komisji Budownictwa Mieszkaniowego Rady Miasta Gdyni
w latach 1998-2002, wieloletni pracownik Oddziału Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" w Gdyni,
członek zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"
w latach 1998-2002, przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Przewodniczący Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w Gdyni.
Żegnamy go zachowując w pamięci
jako człowieka wielkiej dobroci i szlachetności.

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski