Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
735 (344) 2005-12-15 - 2005-12-21

O pracy młodych dziewcząt

Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny RAZEM, zaprasza 19 grudnia (poniedziałek) 2005r, w godz. od 10.00 do 14.00 na konferencję podsumowującą projekt pt. „Praca zarobkowa młodych dziewcząt”, finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Konferencja odbędzie się w budynku Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni, ul. 10 lutego 33 (I piętro). Sesja skierowana jest do psychologów i pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, nauczycieli i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (z każdej szkoły po 5 dziewcząt). W programie znalazły się m.in. następujące tematy: "Prawa kobiet na rynku pracy", "Rynek pracy a płeć: statystyka”, "Mobbing, molestowanie seksualne, szklany sufit, dyskryminacja ze względu na płeć – bariery kariery zawodowej kobiet". Udział w konferencji jest bezpłatny. Kontakt z organizatorami: tel./fax (58) 624 05 09, www.razem.pl, razem@razem.pl