735 (344) 2005-12-15 - 2005-12-21

Uwaga, eko-dotacje!

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdynia przypomina mieszkańcom Gdyni, że mogą uzyskać dotacje na proekologiczne inwestycje w ramach programu likwidacji tzw. niskiej emisji oraz programu usuwania azbestu. Dofinansowanie można otrzymać wymieniając źródło ciepła, np. piec opalany węglem, na bardziej przyjazne środowisku. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju nowego źródła energii: energia elektryczna, gaz, olej opałowy lub podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalnie można otrzymać 1 800 zł na jedno mieszkanie. Mieszkaniec, który zdecyduje się na instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii np.: kolektory słoneczne, pompę ciepła, może otrzymać dotację w wysokości 25% poniesionych wydatków, nie więcej niż 2 500 zł. Wspólnocie mieszkaniowej, która zamontuje odnawialne źródło energii do ogrzewania budynku przysługuje, w zależności od poniesionych kosztów, dotacja w wysokości 7 000 zł.
W ramach programu usuwania azbestu mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest mogą ubiegać się o dotacje w maksymalnej wysokości 3 000 zł. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów utylizacji odpadów azbestowych z pokryć dachowych i elewacji tzn.: rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych oraz transport i składowanie odpadów przez uprawnioną firmę. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdynia, nr telefonu 66 20 215 i 66 20 217. Druki wniosków można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gdynia.pl.