736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Gdyński Biznesplan 2006

Z dniem 2 stycznia 2006 r. rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu „Gdyński Biznesplan' 2006”. Konkurs ten adresowany jest zarówno do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej jak i do działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Warto podkreślić, iż laureaci naszego konkursu odnoszą sukcesy w rankingach ogólnopolskich.
Do 31 stycznia 2006 uczestnicy konkursu są proszeni o zgłoszenie do Urzędu Miasta Gdyni swoich pomysłów biznesowych na arkuszu informacyjnym – zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie „Gdyński Biznesplan 2006”, który można pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl. W lutym i marcu przewidziane są szkolenia, które zakończą się złożeniem konkursowego biznesplanu do dnia 31 marca przyszłego roku.
Ogłoszenie wyników Konkursu przewidziane jest 31.05.2006 r. Szczegóły na stronie internetowej www.gdynia.pl