736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Komunikat dla przedsiębiorczych małżonków

31 grudnia br. mija termin złożenia wniosku o dokonanie zmiany wspólnego wpisu małżonków do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku należy wskazać, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem, a który pod nowym numerem ewidencyjnym. Wniosek jest zwolniony z opłat. W przypadku nie złożenia wniosku w w/w terminie, organ ewidencyjny dokona wykreślenia wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek należy złożyć do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni pok.228, w godz.8.00-16.00.

ikona