736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Kwiaty Kwiatkowskiemu

Towarzystwo Miłośników Gdyni zaprasza mieszkańców Gdyni
30 grudnia br. o godz. 12.00 do złożenia kwiatów pod pomnikiem
inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przy ul.10 Lutego z okazji 117. rocznicy Jego urodzin.