736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Ogłoszenia medyczne

Centrum stomatologiczne "Panaceum", Gdynia ul. Świętojańska 89/1 zaprasza seniorów na bezpłatne konsultacje przed leczeniem protetycznym, prowadzone przez specjalistę II stopnia z protetyki. Informacja i zapisy do 15.01.2006
pod nr telefonu 620-31-27