736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Ostrożnie na molo!

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni informuje, że z uwagi na aktualny stan techniczny mola spacerowego w Gdyni - Orłowie w 2006r. planowany jest jego remont kapitalny.
W związku z przygotowaniami do remontu zostanie ograniczony dostęp do tego obiektu, na molu zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze oraz zamontowane liny uniemożliwiające opieranie się o balustradę. Z tego względu nie będzie też możliwe organizowanie imprez masowych na molu do czasu zakończenia prac remontowych.
Ponadto zwracamy się do mieszkańców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności na molo, a także o reagowanie na zauważone zagrożenia bezpieczeństwa (np. próby dewastacji) i informowanie o nich Wydziału Gospodarki Komunalnej – tel. 66 88 322 lub Straży Miejskiej - bezpłatny telefon alarmowy 986.