736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Pomogą po wypadku!

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i innych Zdarzeniach "Inter Alia" udziela porad na temat: uzyskania odszkodowania, kontroli działalności firm ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi.
Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją pomocy prawnej. Informacje: Gdynia, ul. Starowiejska 47, tel/fax 620-55-99, e-mail: biuro@inter-alia.pl