736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Urząd... przez telefon (Informator Europejski)

Wykorzystanie telefonów komórkowych do szukania informacji lub nawet realizacji transakcji staje się powoli powszechne w sektorze prywatnym. Zdecydowanie wolniej nowe technologie wprzęgane są w procedury administracji publicznej. Aby stymulować sektor publiczny do podnoszenia jakości usług – w tym przypadku do wdrażania nowych rozwiązań w przekazie informacji, Komisja Europejska dofinansowuje w ramach np. Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego UE innowacyjne działania w tym zakresie. Ze środków tego właśnie programu finansowana jest połowa budżetu projektu USE-ME.GOV. Informacje na temat Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE znaleźć można na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, www.6pr.pl.
***
Gdynia uczestniczy w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską, dotyczącym usprawnienia usług publicznych z wykorzystaniem telefonów komórkowych. To projekt - „Otwarta platforma usług urzędu udostępnianych drogą telefonii komórkowej” (nazwa angielska: Usability-driven open platform for mobile government, akronim: USE-ME.GOV). Oprócz naszego miasta w projekcie biorą udział również firmy z branży technologii telefonii komórkowej, jednostki badawcze oraz inne miasta europejskie : Bolonia (Włochy) oraz Villa Nova de Cerveira (Portugalia).
W ramach projektu „USE-ME.GOV” grupa partnerów (tzw. Konsorcjum projektu) wybrała do przykładowego wdrożenia kilka usług:
- uciążliwości w ruchu drogowym (Bolonia, Włochy)
- skargi i zażalenia (Villa Nova de Cerveira, Portugalia)
- zdrowotne programy profilaktyczne (Gdynia)
- informacje szkolne (stowarzyszenie Formatex, Hiszpania)
Usługi te różnią się między sobą nie tylko tematyką, ale również wykorzystaniem możliwości technicznych telefonów komórkowych. Oprócz zastosowania prostego przesyłu informacji tekstowych (SMS) i zdjęć (MMS), oprogramowanie, które będzie rezultatem projektu umożliwi dostęp przez telefon do baz danych (np. wyniki testów szkolnych) oraz bardziej skomplikowane transakcje.
Każde z miast oraz stowarzyszenie Formatex (Hiszpania) koncentrowało się na jednej z usług. Gdynia brała udział w opracowywaniu usługi „Programy profilaktyczne”, polegającej na propagowaniu zachowań prozdrowotnych, a konkretnie na promowaniu programów profilaktyki zdrowotnej. Umożliwia ona użytkownikom zarejestrowanym w bazie danych wybór interesującej kategorii programów, a później otrzymywanie powiadomienia na ten temat, bądź po prostu przeglądanie dostępnej oferty programów w Gdyni.
Obecnie projekt „USE-ME.GOV ma się ku końcowi (prawdopodobne jego zakończenie nastąpi w marcu 2006). Ostatnim z tzw. „pakietów działań” w projekcie jest „walidacja”, czyli m.in. kompleksowa ocena oprogramowania (platformy usług) wytworzonego w ramach projektu. Walidacja będzie polegała na przeprowadzeniu badań ankietowych, testach technicznych oraz testowaniu funkcjonowania usług na telefonie komórkowym. Usługi zostały opracowane tak, że korzystać z nich będą mogli zarówno posiadacze starszych modeli telefonów komórkowych (bez możliwości np. prezentacji graficznej treści), jak i właściciele urządzeń o funkcjonalności komputera kieszonkowego typu SonyEricsson P910i, gdzie tekstowi towarzyszyć może prezentacja graficzna, czy dźwięk.
Na bazie produktu wytworzonego w ramach projektu (platformy usług) nasze miasto będzie miało możliwość rozwijać inne usługi oparte na wykorzystaniu telefonii komórkowej. Czy stanie się tak, pokaże przyszłość. Uzależnione jest to od szeregu czynników, wśród których wymienić można zainteresowanie mieszkańców miasta wykorzystaniem telefonów komórkowych, nie tyle do kontaktu telefonicznego z urzędem, co możliwością załatwienia sprawy poprzez przesyłanie i otrzymywanie informacji bądź dostęp do informacji.
***
Czy usługi mobilne to przyszłość urzędu? Wydaje się, że w pewnym stopniu tak. Istnieje pewien odsetek osób preferujący kontakt osobisty z urzędem w celu załatwienia sprawy, niemniej posiadanie narzędzia komunikacji tak wszechstronnego, jak telefon komórkowy stworzyć może w przyszłości zupełnie nową jakość usług (w tym usług administracji). Telefon komórkowy, oprócz swych podstawowych funkcji, czyli telefonu, jest w istocie rodzajem małego komputera, który stopniowo wyposażany jest przez producentów w coraz więcej funkcji (sekwencje wideo, dyktafon,...). Dzisiejsze telefony, dzięki ofertom operatorów mają możliwość przeglądania informacji w internecie, czy np. sprawdzenia stanu swego konta w banku bez konieczności kontaktu telefonicznego i straty czasu z tym związanej. Złożenie podania w urzędzie za pomocą tylko telefonu komórkowego jest dziś technicznie możliwe. Pozostaje przygotowanie do tego samego urzędu (i regulacje prawne takie, jak ochrona danych osobowych) oraz wybór tzw. modelu biznesowego, czyli kto i ile płaci operatorowi.Uwaga, ankieta!
Jeszcze w grudniu na stronie www.gdynia.pl pojawi się ankieta mająca na celu zbadanie zainteresowania mieszkańców Gdyni możliwością wykorzystania telefonów komórkowych do realizacji niektórych usług urzędu. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym badaniu, które pokaże, czy są Państwo za wykorzystaniem do realizacji usług administracji publicznej możliwości, jakie otwiera telefon komórkowy. Wyniki ukażą się w styczniowym numerze Informatora Europejskiego.