736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

W naszym mieście będzie bezpieczniej

16 grudnia br. podpisane zostało porozumienie w sprawie współfinansowania przez samorządy Gdańska, Gdyni i Sopotu w 2006 r. służby kandydackiej w Policji (zamiennej zamiast służby w wojsku) 100 osób, które będą oddelegowane do patrolowania ulic Trójmiasta.
Gdańsk przekaże na ten cel 500 tys. zł, Gdynia - 300 tys. zł, a Sopot – 100 tys. zł. W imieniu samorządu Gdyni porozumienie podpisał prezydent Wojciech Szczurek.
Samorząd Gdyni ma jasno określoną politykę bezpieczeństwa opierającą się na współpracy służb oraz działaniach prewencyjnych. W efekcie Gdynia ma najlepsze wskaźniki bezpieczeństwa w Trójmieście.
W roku 2005 Miasto Gdynia przeznaczyło 2.298.725,00 zł na wsparcie działań związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Policji, między innymi wykorzystanych na:
- na modernizację Stanowiska Dowodzenia KMP w Gdyni,
- na wykonanie prac rozbudowy i modernizacji Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni przy ul. Owsianej 5,
- na pokrycie kosztów służby prewencyjnej w sezonie lato 2005 w czasie służby przekraczającym normę określoną w ustawie o Policji w ramach realizacji programu prewencyjnego "Gdynia bez zagrożeń",
- na pokrycie kosztów służby prewencyjnej w środkach komunikacji miejskiej w czasie służby przekraczającym normę określoną w ustawie o Policji,
- na zakup radiowozów i sprzętu komputerowego,
- oraz realizację Programów Prewencji Kryminalnej;