736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Wystawy

Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zapraszają na wystawę pt.: „Kaszubskie rzemiosło artystyczne” przygotowaną ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Gdańsku w MBP Filii nr 15 przy al. Piłsudskiego 18, od poniedziałku do piątku, oprócz środy w godz. 11.30-19.00 od 13.12.2005 r. do 31.01.2006r. Wstęp wolny!
***
Towarzystwo Miłośników Gdyni zaprasza na wystawę "Nasza Gdynia" w twórczości plastyków TMG im. prof. Wacława Szczeblewskiego, w siedzibieTMG, ul. Władysława IV 51. Wstęp wolny!
***
„Absolwenci i Studenci Pracowni Sitodruku 1997 - 2005” - to tytuł wystawy prac plastycznych kilkunastu młodych artystów związanych z gdańską Akademią Sztuk Pięknych. Wystawa czynna będzie do 15 stycznia 2006 r. sali wystawowej w Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini”, ul. Waszyngtona 21 codziennie, oprócz poniedziałków, w godz.11.00–18.00. Cena biletu normalnego – 2 zł, ulgowego – 1 zł.
W soboty wstęp bezpłatny. Uwaga! Bilet uprawnia również do zwiedzenia wystawy w „Domku Abrahama”.
***
Do 2 stycznia 2006 r. w centrum Gemini trwa wystawa fotograficzna pt. "Zwierzęta w Mieście - bezdomność i opieka", zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni. Wystawa ta powstała w oparciu o prace nadesłane na konkurs o tym samym tytule.
***
Do 19 stycznia 2006 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 eksponowana będzie wystawa prac Mirosława Śledzia. Obecna wystawa to reminiscencje z ostatniego pobytu autora na Litwie – w Wilnie i Druskiennikach. Autor jest członkiem Klubu Miłośników Sztuki, działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Twórczym.
***
W Akwarium Gdyńskim prezentowana jest wystawa - „Barwy Spitsbergenu” – fotografie dr Barbary Wojtasik, pracownika naukowego UG. Zdjęcia powstały w latach 1993-2002 podczas dziewięciu wypraw naukowych.
***
Wystawa upamiętniająca 25-lecie "Solidarności" trwa w biurze poselsko - senatorskim na ul. Mściwoja 9/2 w Gdyni. Na wystawie znalazły się pamiątki, fotografie i gazety dokumentujące także tragedię Grudnia '70 w Gdyni. Wystawę można oglądać do 31 grudnia, od pon. do piątku, w godzinach pracy biura od 9.00 do 16.00.