782 (391) 2006-12-01 - 2006-12-07

Kardiologiczna prewencja

Chorzy po zawałach serca i udarach mózgu narażeni sa na ryzyko ponownych incydentów, co istotnie podnosi koszty leczenia i obciąża podatników.

Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, które w sposób nowoczesny i obiektywny oceniło jakość opieki nad chorymi po zawałach serca i udarach mózgu oraz jakość pracy lekarzy i pielęgniarek w tym względzie.

 Badanie wykonano we współpracy z Akademią Medyczną w Gdańsku, konsultantem krajowym ds. kardiologii oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Rozpoczęto je 1 maja 2006 roku i zakończono 31 października br.

 W reprezentatywnej próbie 670 mieszkańców Gdyni po zawałach lub udarach przebytych w latach 2000-2005, przeprowadzono szczegółowe badania, odnosząc je do aktualnych standardów w Unii Europejskiej i amerykańskich towarzystw naukowych.

 Badanie zostało sfinansowane ze środków  miasto Gdynia. Było kontynuacją programu Gdynia - Kard realizowanego nieprzerwanie od 2001 roku. Wiecej szczegółów dotyczących raportu

i wniosków z badań opublikujemy w następnym numerze „Ratusza”.