Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
786 (395) 2007-01-05 - 2007-01-11

Nowe zasady poboru opłaty skarbowej

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Zmieniły się zarówno zasady poboru jak i jej wysokość. Zlikwidowano między innymi możliwość wnoszenia opłaty skarbowej w formie znaków opłaty skarbowej.
Od dnia 1 stycznia br. opłatę skarbową można wnosić:
- przelewem na następujący rachunek Urzędu Miasta Gdyni:NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
- w pięciu kasach w budynku Urzędu Miasta Gdyni pok. nr 27 w godzinach od 8.00 – 15.00
Obecnie opłatę skarbową reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. nr 246, poz. 1804).

  • ikonaOpublikowano: 04.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona