788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

Do organizacji pozarządowych

Biuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie dotyczące: „Pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się 26 stycznia (piątek) w godzinach od 16.00 do 20.00 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, a wystarczy tylko wypełnić formularz dostępny tutaj i w GCOP tel. (058) 621-80-98.
Zachęcamy do udziału w warsztatach tym bardziej, że:
- pozyskiwanie środków samorządowych to w przypadku 45% organizacji działających w kraju główne źródło finansowania,
- od roku obowiązują zmienione wzory oferty, umowy i sprawozdania, dotyczące realizacji zadań publicznych przy udziale finansowym samorządu,
- zmiana przepisów wprowadziła wiele korzystnych zmian między innymi wzór oferty został uproszczony; organizacja nie musi już posiadać odrębnego konta w przypadku gdy otrzymuje dotację; można dokonywać modyfikacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy,- będzie to także okazja do nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Warunkiem udziału jest spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek:
- członkostwo w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Gdyni zarejestrowanej lub w trakcie rejestracji,
- członkostwo w organizacji pozarządowej, która prowadziła lub prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Gdyni.Ze szkolenia, prowadzonego przez pracowników Biura Prezydenta – GCOP, skorzystało do tej pory 220 osób, działających na rzecz gdyńskich organizacji.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, w tym dotyczących możliwości orzekania przez sądy nawiązek na rzecz organizacji pozarządowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona