788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

Rady dzielnic informują

Biuro Rady Dzielnicy Redłowo od dnia 1.01.2007 czynne jest w poniedziałki od 10.00-13.30, wtorki od 15.30-18.00.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze Rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę w godz. 17.00 -18.00, tel. (0-58) 629-44-03. I tak: 24.01. – Stanisław Borski, Radny Miasta Gdyni, 31.01. – Jan Labudda.
W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona