788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

Szkolenia w Hufcu Pracy

Ochotniczy Hufiec Pracy w Gdyni ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „18-24. Czas na samodzielność”.
I. Obowiązujące zasady rekrutacji:
- uczestnikiem projektu może być osoba, która w 2007 r. ukończy 18 r.ż. i nie ukończy 25 r.ż
- posiada wykształcenie na poziomie gimnazjum lub średnim niepełnym
- nie uczy się i nie pracuje, w tym absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, Hufców Pracy i liceów ogólnokształcących i profilowanych.
II. Zajęcia w ramach projektu:
1.Treningi i warsztaty psychologiczne
2.Indywidualne konsultacje z psychologiem.
3.Zajęcia z prawnikiem.
4.Warsztaty edukacyjne i aktywnego poszukiwania pracy.
5.Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
6.Szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości.
7.Profesjonalne szkolenia komputerowe – ECDL.
8.Kursy języków obcych.
9.Szkolenia zawodowe (np. spawacza, wózków widłowych, kosmetyczki, wizażu).
10.Kursy przygotowawcze do matury i na wyższe uczelnie.
11.Kursy prawa jazdy
III. Zgłoszenia osobiście w siedzibie Hufca Pracy, Gdynia ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub tel. (0- 58) 661-30-26 do 25 stycznia 2007 r.
Wszystkie szkolenia i kursy są bezpłatne. Hufiec Pracy gwarantuje zwrot kosztów dojazdu.

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona