789 (398) 2007-01-26 - 2007-02-01

„To nie na darmo...”- książka o Grudniu 70

grudzien7029 stycznia 2007 r. o godz. 14, w foyer Teatru Miejskiego przy ul. Bema 29 odbędzie się promocja książki „To nie na darmo... Grudzień`70 w Gdańsku i Gdyni”.

Książka zadedykowana została pamięci Wiesławy Kwiatkowskiej, gdyż miała być ukoronowaniem Jej dorobku pisarki i dokumentalistki. Rozdziały, których była autorką i których nie zamknęła, z wielkim pietyzmem i nakładem pracy dokończyła przede wszystkim Izabella Greczanik-Filipp. Książka koncentruje się przede wszystkim na tych aspektach i wydarzeniach, o których dotychczas pisano mało lub wcale. Stąd znalazły się w niej m. in. rozdziały poświęcone ważnej roli narodowej pamięci o Grudniu`70, historii budowy pomników grudniowych, śledztwu i ciągnącemu się od lat procesowi grudniowemu, o którym dowiadujemy się jedynie z lakonicznych relacji z sali sądowej, ukazujących się od czasu do czasu w prasie codziennej. Rozdziały o tych, którzy zginęli, byli ranni, torturowani, więzieni, pozbawieni pracy, szykanowani („Ofiary”), a także o sprawcach tych zbrodni („Winni”) są owocem wieloletniej pracy badawczej Wiesławy Kwiatkowskiej i najpełniejszym kompendium wiedzy na ten temat. Książka zawiera ponadto – przygotowany przez naczelnika Biura Edukacji Publicznej gdańskiego IPN, Janusza Marszalca, bogaty wybór nieznanych dotąd materiałów z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz obszerny serwis fotograficzny, w tym po raz pierwszy publikowane tzw. zdjęcia operacyjne, wykonane przez funkcjonariuszy SB.

Publikacja powstała na zamówienie fundatorów: Urzędu Miasta Gdyni, Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, aby pamięć o tych tragicznych dniach nie zaginęła i aby winni tej zbrodni zostali ukarani. Dlatego ponosząc trud wydania tej książki, wierząc że trafi ona do tych, którzy spożytkują ją dla dobra wspólnego Miasto Gdynia swoje egzemplarze rozsyła do środowisk opiniotwórczych, uniwersyteckich bibliotek, ośrodków naukowo-badawczych oraz edukacyjnych w całej Polsce – czyli wszędzie tam, gdzie wiedza o wolnościowym zrywie roku 1970 powinna być upowszechniana.

Jerzy Eisler, Izabella Greczanik-Filipp, Wiesława Kwiatkowska, Janusz Marszalec, To nie na darmo. Grudzień`70 w Gdańsku i Gdyni. Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2006.