790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Apel Rady Miasta Gdyni do Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Rada Miasta Gdyni z dużym niepokojem i zatroskaniem obserwuje zamieszanie, jakie stało się udziałem wielu samorządów z powodu uchybień w składaniu oświadczeń majątkowych.


W pełni rozumiemy potrzebę przejrzystości w tym i majątkowej osób pełniących funkcje publiczne, jak i konieczność podejmowania zdecydowanych działań w przypadku łamania prawa. Jednak obowiązujące regulacje winny być spójne oraz zauważać różnice pomiędzy stanem uchybienia zapisom prawa a celowym i powtarzającym się ich łamaniem.

Wielu samorządom zaistniała sytuacja nie pozwala na spokojną pracę na rzecz społeczności, która wybrała je w drodze demokratycznych wyborów.

Rada Miasta Gdyni apeluje do Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych i szybkich działań legislacyjnych, które w zgodzie z duchem demokracji przywrócą przejrzystość prawa warunkującą skuteczne działanie samorządu.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni - dr inż. Stanisław Szwabski
Gdynia 24.01.2007 r.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona