790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Dotacje na programy dla osób niepełnosprawnych w Gdyni

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR675/07/V/P z dnia 23.01.2007 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni:

 

1. Pomorskiemu Stowarzyszeniu Stomijnemu przy Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1 – ACK AMG na zadanie: „Wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”; przyznana kwota dotacji: 3.700 zł;

2. Fundacji Ochrony Praw Dziecka na zadanie: „Ośrodek Rehabilitacyjny Wyrównywanie Szans”; przyznana kwota dotacji: 60.000 zł;

3. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na zadanie: „Poprawa sprawności psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 9.000 zł;

4. Fundacji Dogtor na zadanie: „Prowadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących z Fundacją”; przyznana kwota dotacji: 30.000 zł;

5. Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych na zadanie: „Zwiększenie aktywności i integracji osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 15.000 zł;

6. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym na zadanie: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem”; przyznana kwota dotacji: 25.000 zł;

7. Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich „Amazonki” na zadanie: „Rehabilitacja szansą na utrzymanie sprawności”; przyznana kwota dotacji: 25.000 zł;

8. Stowarzyszeniu osób z wadą słuchu „Cisza” na zadanie: „Tacy sami – aktywizacja integrująca środowisko osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 3.200 zł;

9. Fundacji „Patmos” na zadanie: „Rehabilitacja 7 dzieci z dysfunkcji psychoruchowymi objętych obowiązkiem szkolnym – kontynuacja programu”; przyznana kwota dotacji: 14.000 zł;

10. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie: „Spotkania integracyjne”; przyznana kwota dotacji: 2.200 zł;

11. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie: „Edukacja opiekunów”; przyznana kwota dotacji: 2.540 zł;

12. Caritas Archidiecezji Gdańskiej na zadanie: „Kontynuacja działalności Galerii Światło”; przyznana kwota dotacji: 5.320 zł;

13. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlik” na zadanie: „Stymulacja ruchowa i społeczna dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin (kontynuacja)”; przyznana kwota dotacji: 12.000 zł;

14. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie: „Św. Mikołaj w Stowarzyszeniu oraz świąteczny podarunek”; przyznana kwota dotacji: 1.800 zł ;

15. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie: „Wspólne świętowanie - 10 lat EFFETHY”; przyznana kwota dotacji: 2.400 zł;

16. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie: „Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niesłyszących oraz niedosłyszących”; przyznana kwota dotacji: 4.440 zł;

17. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie: „Pomoc asystenta skierowana do osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 6.000 zł;

18. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DOM MARZEŃ” na zadanie: „Wyprawy turystyczne i warsztaty niezależności = mały sposób na ukrytą nadopiekuńczość”; przyznana kwota dotacji: 10.000 zł;

19. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Nie jesteś sam – program wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – kontynuacja”; przyznana kwota dotacji: 20.000 zł;

20. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Familiada – V Turniej Rodzin”; przyznana kwota dotacji: 3.000 zł;

21. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej – rozwijamy się przez uprawianie turystyki”; przyznana kwota dotacji: 2.000 zł;

22. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Żaglowiec Zawisza Czarny – terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie w warunkach ekstremalnych”; przyznana kwota dotacji: 13.000 zł;

23. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - Koło Miejskie na zadanie: „Profilaktyka późnych powikłań cukrzycy, nauka życia z cukrzycą”; przyznana kwota dotacji: 900 zł;

24. Fundacji „Słoneczna Jesień” na zadanie: „Gdynia sercem malowana”; przyznana kwota dotacji: 4.000 zł;

25. Stowarzyszeniu Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin na zadanie: „Rehabilitacja grupowa”; przyznana kwota dotacji: 3.600 zł;

26. Związkowi Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Oddziału w Gdyni) na zadanie: „Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej”; przyznana kwota dotacji: 8.000 zł;

27. Stowarzyszeniu na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” na zadanie: „Sobotnie zajęcia klubowe – kontynuacja projektu”; przyznana kwota dotacji: 7.000 zł;

28. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie: „Kontynuacja programu Nie jesteś sam wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcjami rozwojowymi”; przyznana kwota dotacji: 21.000 zł;

29. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie: „Teatr Biuro Rzeczy Osobistych – uczestnictwo w kulturze forma aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 12.000 zł;

30. Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku na zadanie: „Z kręglami po zdrowie, czyli ruch lepszą forma spędzania czasu wolnego wśród młodych osób chorych na stwardnienie rozsiane – kontynuacja”; przyznana kwota dotacji: 6.500 zł.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona