790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Otwarte serca

Fundacja Pomocy „Otwarte serca” w Gdyni działająca na rzecz osób najuboższych, rodzin i osób starszych rozpoczyna przyjęcia interesantów (zarówno potrzebujących jak i darczynców). Do fundacji można zgłaszać się w każdą środę, w godz. 12.00-14.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31. Kontakt do fundacji: (058) 698 93 43., lub otwarte.serca@op.pl.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona