790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Po sesji Rady Miasta

Podczas Sesji Rady Miasta 24.01.2007 r. radni zatwierdzili najważniejszą uchwałę- budżet Gdyni na 2007 rok oraz podjęli 58 uchwał. 20 głosami za przy 6 wstrzymujących się zaakceptowali plan tegorocznych wydatków i dochodów. Z ogólnej sumy budżetu (ponad miliard zł) po stronie wydatków najwięcej bo 39 % pochłoną inwestycje i transport, 21 % to wydatki na oświatę, a 12% na pomoc społeczną. Pełna treść uchwały budżetowej dostępna jest tutaj 

Radni zdecydowali też m.in. o powstaniu nowego, siódmego już rodzinnego domu dziecka. W domu przy ul. Kopernika przebywać będzie 8 dzieci. Docelowo w Gdyni będzie 9 lub 10 rodzinnych domów dziecka. Przypomnijmy, że w momencie startu programu rodzinnych domów w Gdyni, w Domu Dziecka w Demptowie przebywało 100 podopiecznych, w tej chwili jest tam 50 dzieci.

Władze Miasta planują, że po powstaniu wszystkich planowanych rodzinnych domów dziecka przebywać tam będzie ok.30 podopiecznych.

Rada Miasta uchwaliła też przyznanie pieniędzy Samorządowi Województwa Pomorskiego na kontynuację remontu w gdyńskich szpitalach:

- na prace modernizacyjne izby przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK - 250.000 zł

- na remonty w Szpitalu Miejskim 250.000 zł.

Radni przekazali też 500.000 zł na bieżącą działalność Teatru Muzycznego i 150.000 zł na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni.

W trybie nadzwyczajnym radni Miasta podjęli również uchwałę o rozpoczęciu prac planistycznych na Dąbrowie i Karwinach.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona