790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Zimowa pomoc bezdomnym

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół do spraw Bezdomnych. Osoby zgłaszające się do Zespołu otrzymują kompleksową pomoc: schronienie, zasiłki celowe i stałe, porady prawne i psychologiczne. Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Leszczynki przy ul. Działowskiego 11, tel. (058) 662 00 11. Czynny w godz. 7.45 – 15.45.

Sygnały na temat osób bezdomnych potrzebujących pomocy można również zgłaszać do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 058 660 22 03 i 058 662 22 04 (całodobowo) i Straż Miejska tel. 986 lub (058) 663 78 22 (całodobowo).

Gdynia dysponuje czterema schroniskami i jedną noclegownią. Ponadto MOPS podpisał umowę z 9 schroniskami na terenie Trójmiasta, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne. Gdynia dysponuje 196 miejscami dla osób bezdomnych a łącznie z miejscami objętymi umowami z MOPS - 310 miejscami.

Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:

- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 – schronisko dla mężczyzn – 65 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzona jest kompleksowa praca socjalna.

- Zespół Opiekuńczy (Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet, mieszkania chronione), Gdynia ul. Fredry 3 – 41 miejsc plus 10 mieszkań chronionych, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzona jest kompleksowa praca socjalna.

- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot – Schronisko dla rodzin – ul. Leszczynki 153 ok. 45 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot – Noclegownia dla mężczyzn – 25 miejsc, ul. Leszczynki 153, jedno duże pomieszczenie z łóżkami piętrowymi, łazienki. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu – 20 miejsc, ul. Jana z Kolna 28, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

W okresie zimowym (od października do kwietnia) MOPS wspólnie z innymi miejskimi służbami roztacza szczególną opiekę nad osobami bezdomnymi. Współpracują ze sobą: Straż Miejska, Policja, SOK, Pogotowie, Szpitale, Urząd Pracy, Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wydziały Urzędu Miasta, streetworkerzy, organizacje pozarządowe i kościelne. Służby te prowadzą wspólnie regularną lustrację miejsc, w których (poza schroniskami) przebywają osoby bezdomne.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona