791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Biblioteka w internecie dla dzieci

Gdyńska biblioteka uruchamia internetową stronę specjalnie dla dzieci!
www.mbpgdynia.pl/dzieci - to adres nowej gdyńskiej strony dla dzieci (także dla rodziców i nauczycieli), przygotowanej przez Miejską Bibliotekę w Gdyni.
Na stronie można znaleźć informacje m. in. o konkursach, spotkaniach z autorami książek, imprezach realizowanych w ramach Cała Polska czyta dzieciom, wakacjach i feriach w Bibliotece itp. Strona zawiera informacje o bardzo wielu inicjatywach czytelniczych, a także galerię zdjęć przedstawiających to, co działo się ostatnio w bibliotece.
Z kolei dla nauczycieli zamieszczono informacje o tematycznych lekcjach bibliotecznych i innych formach działalności kulturalno-oświatowej, a dla rodziców propozycje lektur na temat wychowania i pokonywania trudności w nauce.