791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Czas Gdyni - nagroda Przewodniczącego RM

Nagroda przyznawana jest co roku gdyńskim inwestorom, osób fizycznych lub prawnych. Ma na celu przede wszystkim promocję osiągnięć gdyńskich firm.
Oto nominowani do nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku „Czas Gdyni”- w 2006 roku :
1. Gdynia Container Terminal. Hutchison Port Holdings
2. „Tawerna Orłowska” -Kamiński-Krotofil &Co Sp.z o.o.
3. „Sadyba Orłowska” (Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.),
4. „Redłowska Kaskada” ( Allcon Osiedla)
5.  budynek biurowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
6.  zespół mieszkaniowy przy ul. Gorczycowej 1 (Invest Komfort S.A.)
7. budynek mieszkalny przy ul. Wincentego Pola 27 (Przedsiębiorstwo Prywatne Inwestycje Nieruchomości Ryszard Borowski)
8. kompleks wielorodzinny „Leśny Zakątek” (Polservice)
9. budynek mieszkalny przy ul. Porazińskiej (Panorama)
10. budynek Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
(W następnym Ratuszu podamy, kto został laureatem tej nagrody).