791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Dla frankofonów

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, oddział w Gdyni organizuje eliminacje do 25.Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej, które odbędą się 17.03 br. w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wolności 25 w Gdyni.
Informacje na temat regulaminu konkursu udziela sekretariat Towarzystwa w Gdyni, ul. Starowiejska 54/4, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.16.30-19.30, tel. (058) 621-91-15.