791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Innowacje w AMW

Prezydent Gdyni oraz Komendant-Rektor Akademii Marynarki Wojennej zapraszają 15 lutego 2007 br. o godz. 10.30 do Auli Akademii Marynarki Wojennej, ul. inż. J. Śmidowicza 69 na konferencję: „Wykorzystanie dorobku naukowego AMW dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)” w zakresie:

- metod wspomagania procesów decyzyjnych

- nowych materiałów konstrukcyjnych

- map elektronicznych

- eksploatacji silników okrętowych

- technologii prac podwodnych

- rejestracji i przetwarzania danych hydrograficznych

Jest to kolejna konferencja w ramach projektu www.innowacje.gdynia.pl

Więcej szczegółow na www.innowacje.gdynia.pl