Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Tożsamość Gdyni - konferencja

15 lutego 2007r. o godz. 10.00 w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni ul.Pułaskiego 6 rozpoczyna się II Konferencja pt. „Tożsamość Kulturowo-Cywilizacyjna Gdyni”.
Program:

1.prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski- 85 lat wojskowego szkolnictwa morskiego. Jubileusz AMW im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

2.prof. dr hab. Andrzej Chodubski - Czynniki kształtujące tożsamość kulturową społeczności lokalnych na przykładzie Gdyni.

3. ks. dr Mirosław Gawron - Obraz rodziny gdyńskiej na początku XX wieku.

4. mgr Michał Graban – „Nowoczesność” i „ponowoczesność”- dwa oblicza Gdyni.

5. mgr Iwona Jakimowicz - Ostrowska – Wielokulturowy obraz Gdyni u progu XXI wieku

6.prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki – Aspekt militarno-polityczny Marynarki Wojennej i Morza Bałtyckiego w Polsce w XX wieku.

7. dr Małgorzata Puchowska - Początki szkolnictwa jezuickiego w Gdyni.

8. dr Beata Słobodzian -Samorząd gdyński na arenie międzynarodowej.

9. inż. Bohdan Szermer – Gdynia: miasto a port – 80 lat współistnienia.

10. mgr Piotr Szubarczyk -Ksiądz prałat Hilary Jastak-„król Kaszubów”. Rzecz o autorytecie gdyńskim.

11. mgr Ryszard Toczek - Lokalność Gdyni – prawda czy fałsz?