791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

W Promyku

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” Gdynia, ul. Maciejewicza 11 :

-ogłasza nabór do kolejnej edycji grupy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną powstałą wskutek różnego rodzaju wypadków. Grupa wsparcia, prowadzona przez psycholog Katarzynę Nowicką, spotyka się w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gdyni, ul. Armii Krajowej 44 we wtorki i czwartki o 17.30, sala 415. Wszelkie informacje i zapisy w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego pod numerem tel. (0-58) 782-22-33. Udział w programie jest bezpłatny. Program dofinansowany jest przez Miasto Gdynia.
- ogłasza nabór chętnych na bezpłatny kurs języka litewskiego, w związku z realizacją programu unijnego w ramach inicjatywy Interreg 3a.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zgłoszenia chętnych pod numerem tel. (058) 782-76-09, 782-76-10.
- ogłasza nabór dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku na szkolenie „Pokonywanie barier architektonicznych na wózku inwalidzkim”. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Miasto Gdynia w ramach programu „Nie jesteś sam”. Zgłoszenie pod numerem tel. (058) 782-76-09, 782-76-10.

- poszukuje lektora języka angielskiego. w związku z realizacją programu unijnego w ramach inicjatywy Interreg 3a.
Zgłoszenia pod numerem tel. (058) 782-76-09, 782-76-10.