791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Wysiedleni w internecie

W dniu 10 lutego 2007 roku nastąpi inauguracja strony internetowej Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych pod adresem: www.sgw.com.pl.