792 (401) 2007-02-16 - 2007-02-22

Ochrona zabytków na granicy

Funkcjonariusze Izby Celnej w Gdyni mogą mówić o styczniu 2007r jako o miesiącu szczególnej ochrony zabytków, a to za sprawą ilości zatrzymanych w tym czasie przedmiotów.

W całym 2006r w IC w Gdyni w 18 sprawach zatrzymano 199 eksponatów, a tylko w styczniu br już wszczęto w tym zakresie 6 spraw zatrzymując 73 szt. przedmiotów, m.in. mosiężny samowar, książki , obrazy, skrzypce, ceramikę.

Warto przypomnieć ogólne zasady dotyczące obrotu przedmiotami zabytkowymi, po to by formalności związane z przekroczeniem granicy nie kojarzyły się z kłopotami.

Zabytek jest to przedmiot:

- wpisany do polskiego rejestru zabytków

- nie wpisany do rejestru , mający więcej niż 55 lat

- nie wpisany do rejestru, będący obiektem techniki, mający więcej niż 25 lat

- wpisany do inwentarza muzeów

- materiały biblioteczne powstałe przed 31.12.1948r

- inne przedmioty nie będące zabytkami, ale posiadające cechy zabytków

Osoby starające się o pozwolenie na czasowy wywóz za granicę przedmiotów zabytkowych zobowiązane są uzyskać pozwolenie na wywóz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( wywóz na stałe wymaga zezwolenia ministra ds. kultury).

Wywiezienie z Polski przedmiotu nie będącego zabytkiem, ale posiadającym jego cechy wymaga uzyskania zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzającego, że przedmiot ten nie wymaga zezwolenia na jego wywóz za granicę.

Więcej informacji nt ochrony zabytków na stronach www.icons.pl

ikona