792 (401) 2007-02-16 - 2007-02-22

Podziękowania

Młodzież oazowa z parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie dziękuje serdecznie za pomoc i wsparcie przy organizowaniu ferii zimowych firmom: „HYDROMEGA” Sp. z o.o., „COMEL” Sp. z o.o. oraz „LARGO” Sp. z o.o. -Autoryzowany Dealer.

ikona