792 (401) 2007-02-16 - 2007-02-22

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Zarząd Rady pełni dyżury w biurze Rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 -18.00, tel. (058) 629-44-03. Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 21.02. – Stanisław Borski, Radny Miasta Gdyni, 28.02. – Marek Rodak.

Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

***

Zarząd Dzielnicy Chylonia informuje, iż w każdą drugą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady pełni dyżur radny Rady Miasta Marcin Horała.

Biuro Rady Dzielnicy Chylonia mieści się w Gdyni, ul. Morska 192 (budynek SP Nr 10) tel. (058) 663-63-18.

ikona