793 (402) 2007-02-23 - 2007-03-01

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo- wychowawczo - dydaktyczne w ramach realizacji programu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy” w dn. 24.02.2007 r. w godz. 9.00 - 14.00 do przedszkoli nr: 7, 27, 29 i 44. Zajęcia są bezpłatne.

***

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym informuje, że w dn. 24.02.2007 w godz. 9.00 - 14.00 w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Gdyni odbędzie się kolejne spotkanie ze specjalistami ( logopedzi, psycholog) w ramach programu Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy - Centrum Kształcenia Mowy. Diagnoza i terapia są bezpłatne.

  • ikonaOpublikowano: 22.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona