793 (402) 2007-02-23 - 2007-03-01

Nowoczesna i ekologiczna Gdynia na stronach www.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież gdyńskich szkół do wzięcia udziału w szóstej już edycji konkursu na najciekawszy projekt strony www o tematyce ekologicznej.

Tematem tegorocznej edycji jest „Nowoczesna i ekologiczna Gdynia w roku 2027”. Mamy nadzieję, że tematyka konkursu pozwoli uczestnikom nie tylko wykazać się wiedzą, ale także wyobraźnią.

Celem konkursu jest stworzenie strony internetowej (przewodnika multimedialnego), której adresatem byłyby obecne i przyszłe władze Gdyni. Strona (przewodnik) ma identyfikować problemy ekologiczne naszego Miasta (w dziedzinach: gospodarka odpadami, zanieczyszczenia atmosfery, zanieczyszczenie wód, zagrożenie hałasem, itp.) oraz proponować konkretne działania mające na celu wyeliminowanie/zmniejszenie czynników ryzyka.

Jury konkursu szczególną uwagę zwracać będzie na poprawność merytoryczną proponowanych rozwiązań, możliwość ich lokalnego zastosowania oraz łatwość nawigacji po stronie/przewodniku.

Podajemy najważniejsze terminy:

- do 2 marca 2007 roku przyjmowane są zgłoszenia zespołów,

- 6 kwietnia 2007 roku upływa termin nadsyłania prac,

- w II połowie kwietnia 2007 roku będzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu połączone z uroczystym wręczeniem nagród.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Sylwia Grabowska i Hanna Kolasińska. Telefon: (058) 66 20 201, fax: (058) 66 20 220, email: wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 22.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona