793 (402) 2007-02-23 - 2007-03-01

VII Ogólnopolski Konkurs - „Wyspa Zagadek”

Przypominamy, że tylko do 3 marca 2007 r. należy przesyłać prace do I etapu konkursu.

Konkurs ma na celu zainspirowanie uczniów twórczym myśleniem. Dzieci z klas VI -ej SP i I klasy gimnazjum mogą samodzielnie startować w konkursie. Powinny one napisać przemyślane odpowiedzi na pytania, a następnie przesłać je na adres biura Konkursu Wyspa Zagadek. Prace można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami.

Pytania pierwszego etapu:

1. Kim jesteś ? Spróbuj opisać siebie. W odpowiedzi możesz podać kilka zdarzeń ze swojego życia.

2.Czy oczy i uszy współpracują z sobą? Uzasadnij swoje zdanie i odpowiedz, czy ich usytuowanie jest przypadkowe czy celowe?

3. Kiedy i dlaczego dzieci śpiewają? Czy i Tobie się to przytrafia i w jakich sytuacjach?

4. Co się dzieje z kroplami wody w otwartym, a co w zamkniętym słoiku ? Zapisz wyniki swoich obserwacji.

5. Jesteś jak Robinson Crusoe na wyspie. Wyobraź sobie, że właśnie minęło 6 lat od czasu, gdy się tutaj znalazłeś. Napisz w formie dziennika jak wygląda Twój kolejny dzień.

6. Napisz jak przebiegała Twoja praca nad zadaniami i jak doszło do napisania odpowiedzi.

Do 3 marca 2007 trzeba przesłać prace na adres: Biuro Organizacyjne Konkursu Wyspa Zagadek: 81-361 Gdynia, ul. Zgoda 8.

Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman. Dane o poprzednich konkursach na stronie: www.wyspa.org.pl lub porady jak pracować nad pytaniami na stronie www.wyspa.edu.pl w dziale aktualności

  • ikonaOpublikowano: 22.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona