793 (402) 2007-02-23 - 2007-03-01

W środę sesja

W środę 28 lutego 2007 roku o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się V sesja Rady Miasta Gdyni.

Porządek obrad przewiduje m.in.dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:

- zmiany treści uchwały nr IV/42/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni;

- zmiany uchwały nr IV/50/07 Rady Miasta Gdyni dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, teren położony na zachód od ul. Łęczyckiej;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki i Grabówek w Gdyni rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego;

- ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;

- zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

- zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 8 w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 15;

- zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 20 i Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni;

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych, położonych w Gdyni przy ul. Kmicica;

- nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 1;

- nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orlicz – Dreszera;

- nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 12 a;

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Handlowej (działka nr 183/3);

- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Handlowej (3 działki);

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni, miasta na prawach powiatu, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod budowę ul. Janka Wiśniewskiego;

- wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej;

- wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka 47;

- zmiany uchwały nr XIV/315/03 Rady Miasta Gdyni dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Andaluzyjskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

  • ikonaOpublikowano: 22.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona