794 (403) 2007-03-02 - 2007-03-08

Angielski w „Promyku”

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” ul. Maciejewicza 11 w związku z realizacją programu unijnego, w ramach inicjatywy Interreg 3a ogłasza nabór chętnych na bezpłatny kurs języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu. Zgłoszenia pod numerem tel. (058) 782-76-09, 782-76-10.